चुम्बकीय सेन्सर - लिनियर, कम्पास (आईसीएस)

निर्माता भाग संख्या निर्माता वर्णन मात्रा उपलब्ध छ एकाई मूल्य अर्डर
BMM150 Bosch Sensortec SENSOR FLIPCORE/HALL SPI 12WLCSP 123817
10,000: $0.22995