गति सेन्सर - IMUs (Inertial मापन यूनिट्स)

निर्माता भाग संख्या निर्माता वर्णन मात्रा उपलब्ध छ एकाई मूल्य अर्डर
BMC156 Bosch Sensortec IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 12LGA 49234
10,000: $0.51159
BMC150 Bosch Sensortec IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 14LGA 51396
10,000: $0.51159
BHI160 Bosch Sensortec IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24LGA 14664
5,000: $1.79218
BNO055 Bosch Sensortec IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C 28LGA 14076
4,000: $2.03809
BMI055 Bosch Sensortec IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA 26324
5,000: $0.96694
BMX055 Bosch Sensortec IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 20LGA 18771
5,000: $1.30573
BMI160 Bosch Sensortec IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA 40059
5,000: $0.72900
BMF055 Bosch Sensortec IMU ACCEL/GYRO/MAG VOLTAGE 28LGA 13105
4,000: $2.19161
BMC050 Bosch Sensortec IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA 783
BHI160B Bosch Sensortec IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24LGA 15318
BMX160 Bosch Sensortec IMU ACCEL/GYRO/MAG 18019